Opslag:

Gottheims Årsmøde 2017
29. december 
Kl. 16:00-18:00
Bagerplads 4, 3700 Rønne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af Bestyrelse. ifht. § 5 Stk. 3.
6. Evt.

Kontakt informationer:

Spørgsmål og forespørgsler kan sendes til

Spørgsmål kan også stilles på Facebooksiden